Najmä počas chladných mesiacov sa s bolesťou hrdla stretáva väčšina z nás.  Drvivá väčšina bolestí tohto typu nemá žiadne dlhodobé negatívne dopady na zdravie človeka. Hrdlo je miestom prvého kontaktu medzi okolitým svetom a ľudským telom. Z tohto vyplývajú aj časté problémy. V hrdle sa nachádza sliznica, ktorá je veľmi citlivá na rôzne infekcie.

Bolesti hrdla by sme však nemali ignorovať. Človek by sa mal pozorovať a ak bolesti pretrvávajú nezvyčajne dlho, je dobré vyhľadať odbornú pomoc. Na jednej strane bežné zápaly sa môžu vyvinúť do komplikovanejších stavov. V takomto prípade už telo nemusí byť samo schopné s infekciou bojovať. Treba mu jednoducho pomôcť. V určitých prípadoch si telo dokáže pomôcť samo aj pri komplikovaných infekciách, toto však môže viesť k trvalým následkom, čo určite nikto nechce.

Bolesti hrdla môžu byť rovnako aj symptómom ďaleko významnejších ochorení. Bežný človek nie je spôsobilý hľadať odpovedať na zložité medicínske otázky. Vy, ako pacient, by ste mali akurát sledovať príznaky a ich zmeny. Ak zaznamenáte čokoľvek, čo sa vymyká z bežných skúseností, je dobré sa obrátiť na niekoľko, kto má týchto skúseností ďaleko viacej. Vyhľadanie odbornej pomoci je povinnosťou každého zodpovedného človeka. Samoliečba pomocou informácií na internete v mnohých prípadoch môže byť účinná, avšak týmto spôsobom sa vystavujete pomerne veľkému riziku. Iba lekár dokáže správne diagnostikovať bolesť hrdla a iných častí tela.