S klitorisom sa väčšinou spájajú presne opačné pocity ako bolesť. Bolesť klitorisu je pomerne zriedkavý ženský problém, ktorému sa nevenuje veľká pozornosť. Problém bolestivého klitorisu sa neraz bagatelizuje. Väčšinou sa predpokladá, že ide o infekciu a teda problém súvisí s pohlavnými chorobami.

Táto mylná predstava spôsobuje, že ženy sa vyhýbajú návšteve gynekológa.  Za bolesťou klitorisu skutočne môže byť infekcia. Nebýva to však vždy pravdou. Pokiaľ žena navštívi gynekológa, ten spraví výter a pošle vzorku do laboratória. Ak sa infekcia potvrdí, nasadí sa klasická liečba. Ak sa spojenie bolesti s infekciou nepotvrdí, nastáva problém. Tu väčšinou lekári nedokážu zistiť, čo za takouto bolesťou v skutočnosti je.

Veda jednoducho na túto otázku nedokáže spoľahlivo odpovedať. Zatiaľ. Predpokladá sa však, že bolestivý klitoris môže mať súvis s celkovou precitlivenosťou pokožky ženy. Ako je toto možné? To, že žena pociťuje bolesť iba na klitorise a nikde inde na svojom tele túto teóriu nevyvracia. Klitoris je extrémnym príkladom citlivej kože. Ak má žena zvýšenú citlivosť pokožky, tak najzjavnejšie to bude práve na klitorise.

Pri snahe o odstránenie bolesti klitorisu sa lekári potom snažia znížiť celkovú citlivosť pokožky. Pacientkam sa podávajú látky, ktoré majú túto citlivosť jednoducho znížiť.  Prah dráždivosti sa znižuje komplexne, najviac sa to prejaví prirodzene na klitorise.

S bolestivým klitorisom je potrebné sa vydať za gynekológom. Minimálne je potrebné vylúčiť možnosť, že sa jedná o infekciu.