Správne fungujúci kolenný kĺb je základom spokojného života. Človek je tvor chodiaci, takže akékoľvek narušenie takéhoto pohybu sa prejavuje výrazne zníženou kvalitou života. Koleno je zložitý a zároveň najviac zaťažovaný kĺb. Kolenný kĺba spája kosti do dynamického celku, ktorý musí znášať celú hmotnosť človeka, prudké zmeny pohybu  a tak ďalej.

Väčšina bolestí kolena úzko súvisí s nenávratným poškodením jeho častí. Bolesťami kolena trpia najmä športovci. Táto skupina je prirodzene najohrozenejšia, keďže ich spôsob života je vysoko nad pomery, na ktoré bolo ľudské telo nastavené. Ďalšou rizikovou skupinou sú ľudia s nadmernou telesnou váhou. V takomto prípade musí kolenný kĺb zvládať nadmernú hmotnosť, na ktorý nebol pripravený.

S kolenným kĺbom sa najčastejšie spája slovo artróza. V skutočnosti sa artróza skloňuje v spojení so všetkými kĺbmi, keďže je to práve artróza, ktorá stojí za väčšinou bolestí kĺbov. Čo je to však tá artróza? Týmto slovom sa označujú degeneratívne zmeny v kĺboch. Inými slovami – trvalé poškodenie kĺbu. Konkrétne dochádza k poškodzovaniu chrupky kĺbov. Každý kĺb je v podstate spojenie dvoch kostí. Kosť na kosť by bolo zjavne veľmi bolestivé spojenie. Je to práve chrupka, ktorá sa stará o bezbolestný kontakt dvoch kostí v kĺbe. Ak sa však vplyvom nadmernej záťaže táto chrupka poškodí, dochádza k nástupu veľmi intenzívnych bolestí.

Moderná medicína si s bolesťou kolena spôsobenou artrózou nevie poradiť. Poškodenú chrupku nemožno regenerovať.