Lýtkový sval je jeden zo stoviek svalov, ktoré zabezpečujú pohyb tela. Lýtkový sval zároveň patrí medzi najdlhšie a najväčšie svaly ľudského tela. Problémy s týmto svalom vnímame veľmi intenzívne, keďže výrazne narušujú komfort nášho života. Lýtkový sval je kľúčovým svalom pri chôdzi.

Bolesť lýtok môže mať rôzny pôvod. Väčšinou však nejde o nič vážne. Ako pri každom druhu bolesti, aj pri problémoch s lýtkami je potrebné byť opatrní. Ak je bolesť nevšedná, intenzívna či pretrváva netradične dlho, je dobré navštíviť odbornú starostlivosť v najbližšej nemocnici. Aby ste mali istotu, lekár vylúči možnosť nepríjemných ochorení.

Bolesť svalov je tradičným symptómov rôznych ochorení. Pri rôznych infekciách či zápaloch pociťujeme svalovú únavu, či dokonca svalovú bolesť.  Svalová bolesť je však väčšinou všeobecná a nepociťujeme ju iba pri jednom svale.

Bolesť lýtok môže byť spôsobená traumaticky. V takomto prípade ide skôr o bolesť jedného lýtka. Stačí, ak pri nejako športe dostane do oblasti lýtka prudký úder. Počas športového zapálenia si takýto úder ani nemusíte uvedomiť. Najavo sa dostane až bolesť o pár hodín či dní neskôr.

Bolesti svalov najčastejšie vznikajú v dôsledku svalovej horúčky. Tzv. svalovica postihuje každého občasného športovca. Nepripravený sval je po športovej aktivite zaliaty kyselinou mliečnou, čo spôsobí o pár dní neskôr nepríjemné ochromenia svalov. Špecifická bolesť lýtok môže vzniknúť v prípade,  že ste vykonávali činnosť zaťažujúcu najmä lýtka.