Čo stojí za bolesťou priedušiek dokážeme pomerne ľahko identifikovať. Vo veľkej väčšine prípadov sa jedná o zápal priedušiek. Toto ochorenie postihuje najmä deti a mládež.

V 50 až 90 percentách je pôvodcom zápalu priedušiek vírus. Ten útočí na mladé ročníky, a to najmä počas zimných mesiacov.  Ďalším častým pôvodcom zápalu priedušiek sú mykoplazmy a chlamýdie. Tieto infekcie napádajú populácie v 5 až 7 ročných cykloch.

Infekcia sa do priedušiek rozšíri z horných dýchacích ciest. V lepšom prípade sa v prieduškách zastaví. V horšom prípade sa rozšíri do pľúc. Zápal priedušiek trvá približne desať dní. Po tomto čase ustúpi aj kašeľ. Približne do piatich dní ustúpi horúčka.

Medzi hlavné symptómy zápalu priedušiek radíme: dráždivý a suchý kašeľ, ktorý je sprevádzaný bolesťou za hrudnou kosťou.  Tento kašeľ neskôr prechádza do hlienovitého kašľa. V prípade, že dieťa prehĺta vykašľané hlieny, môže dôjsť k zvracaniu. Sprievodným javom je aj horúčka a malátnosť. Ľudia trpiaci zápalom priedušiek sa stretávajú aj s dýchavičnosťou či piskľavými zvukmi pri nádychu  a výdychu.

Za bežných okolností má zápal priedušiek jednoduchý priebeh. Hlavnou komplikáciou zápalu priedušiek je postup infekcie do pľúc, čo je najmä pre deti nebezpečné. Ďalšou komplikáciou je prechod zápalu priedušiek do chronickej podoby. Opakové infekcie priedušiek môžu byť začiatkom astmy. Takisto môžu byť signálom, že človek trpí vrodenou chorobou zvanou cystiká fibróza. V každom prípade pri  bolesti priedušiek je potrebné navštíviť lekára.