Ak sa ľudia skutočne obávajú nejakej bolesti, tak je to zaručene tá pochádzajúca z oblasti srdca. Dôvod je prostý. Srdce je symbol života a k životu dôležitý orgán. Na choroby srdca zomiera väčšina ľudí na Slovensku. Opatrnosť pri spozorovaní akýchkoľvek bolestí srdca je na mieste. Vo väčšina prípadov je potrebné okamžite vyhľadať pomoc lekára.

Najväčším zabijakom na Slovensku je ischemická choroba srdca. Pri nej dochádza doslova k zaduseniu srdca. Srdcový sval je veľmi náročný na prísun kyslíka. Ak je tento prísun pozastavený, srdce odumiera a zákonite nastáva smrť. Za normálnych okolností je srdce krvou a kyslíkom zásobované dostatočne. Starnutím sa však tieto cievy zužujú a zapchávajú. Angína pektoris je pôvodcom ischemickej choroby srdca. Pokiaľ dôjde k upchatiu jednej z ciev vyživujúcej srdce, organizmus sa snaží túto situáciu rôznymi spôsobmi kompenzovať. Toto sa prejavuje napríklad aj tupými bolesťami v oblasti srdca. Toto môže vyvrcholiť aj infarktom. Takže v prípade spozorovania tupej bolesti v oblasti srdca je potrebné vyhľadať lekára.

So srdcom je spojená aj srdcová arytmia. Tá je vcelku normálnym sprievodným javom činnosti srdca. Z času na čas sa s nepravidelným pulzom stretne každý. Tento problém je otázka miery. Ak na sebe pozorujete srdcovú arytmiu častejšie a cítite pritom ťažobu na hrudi, je lepšie sa zveriť do rúk lekára. To isté platí, ak trpíte pri tom dýchavičnosťou a nevysvetliteľnou únavou.