Kedy je potrebné vyhľadať lekára pri bolesti svalov? Toto je asi najdôležitejšia otázka, ktorú si môže bežný človek pri bolesti svalov položiť. Bolesť svalov je pomerne bežná, takže paniku sotva spôsobí. Do pozoru je potrebné prísť v momente, kedy bolesť svalov pretrváva dlhšie, ako je to normálne či bežné.

Bolesť svalov môže byť prejavom celkového ochorenia. Takúto všeobecnú bolesť svalov spoznávame napríklad pri chrípke. Ďalším typom svalovej bolesti je tzv. svalovica. K svalovici dochádza v momente, keď sval je v kontakte s kyselinou mliečnou. K svalovici sa dá dopracovať veľmi jednoducho. Stačí mesiace sedieť pri televízore a potom si ísť na pár minút zabehať či zahrať nejaký šport. Následne máte zaručený kontakt so svalovicou. Ide totiž o prirodzenú reakciu svalu na dávku záťaže, na ktorú nie je pripravený.

Veľmi nepríjemný je svalový reumatizmus. V tomto prípade už je potrebné vyhľadať odbornú lekársku pomoc. Avšak ani špičková medicína vám v tomto smere nemusí pomôcť. Príčiny svalového reumatizmu sú rôzne. Väčšinou majú však príčinu v zápaloch rôzneho druhu. Svalový reumatizmus je ovplyvňovaný aj mierou využívania svalov, ich okysličením a tak ďalej.

Svalová dystrofia je geneticky podmienená choroba, pri ktorej dochádza k úbytku svalovej hmoty. Táto choroba výrazne znižuje kvalitu života. Súčasná medicína nedokáže aktívne bojovať so svalovou dystrofiou. Niektoré formy svalovej dystrofie ústia do úmrtia zlyhaním pľúc.