Na to, aby sme vedeli povedať, čo stojí za bolesťou v podpazuší, nemáme dostatok informácií. Bolesť v podpazuší je priveľmi všeobecná bolesť a takto sa prejavuje veľké množstvo chorôb, ktoré vôbec nemusia mať priamy súvis s podpazuším. Ak vás bolí zub, tak niečo je zlé so zubom. Toto však neplatí pri podpazuší. Ak pociťujete bolesť v tejto časti tela, len veľmi ťažko možno povedať, čo to spôsobuje.

Na určenie správnej diagnózy sú potrebné špeciálne vyšetrenia. A tie nie je možné spraviť doma ani sprostredkovať cez internet. Jediné, čo môžete spraviť, je vydať sa do najbližšej nemocnice za lekárom.

Bolesť v podpazuší má však väčšinou úplne triviálny pôvod. Vzniknutá bolesť väčšinou súvisí so svalmi, nervami, lymfatickými uzlinami alebo pokožkou. Stačí si trochu natiahnuť sval pri nepozornom športovaní, a o pár hodín či dní to môžete pocítiť ako bolesť v podpazuší. Túto bolesť nemusíte byť schopní priradiť k športu, keďže v zápale pohybu neraz zranenie prehliadnete.

Pricviknuté nervy alebo inak narušené nervy takisto môžu byť pôvodcami bolesti v oblasti podpazušia. Ani tu však netreba pociťovať paniku. Všetko sa dá časom do poriadku.

Horšia situácia môže nastať, ak za bolesťou sú lymfatické uzliny. Ak ide o obyčajné zdurenie, tak je to v poriadku. Zdurené lymfatické uzliny však môžu byť príznakom nejakého iného závažného ochorenia. Ako už bolo povedané, diagnózu musí určiť odborný lekár.