Čo môže byť za bolesťou slabín? Ťažko povedať. Na takúto otázku jednoducho nie je možné dať jednoznačnú odpoveď. Tú môže dať iba odborný lekár po vykonaní vylučovacej diagnózy. Na to je potrebné vykonať niekoľko dôležitých testov.

Za bolesťou slabín môžu byť triviálne príčiny, ktoré nemajú z hľadiska zdravia človeka žiadny význam. Na druhú stranu bolesť slabín môže byť príznakom veľmi závažných chorôb, ako je napríklad rakovina.

Bolesť slabín môže spôsobiť obyčajné presilenie. Za touto bolesťou môže byť jednoduché natiahnutie svalov či narušenie celistvosti šliach či rôznych väzív. Ľudia sa pomerne často stretávajú aj so svalovicou v tejto časti.  Svalovica je stav svalov, odpoveď svalov na výraznú záťaž, na ktorú neboli pripravené. Svalovica dokáže na niekoľko dní výrazne narušiť životnú pohodu. Ale to je asi tak všetko. Za pár dní je všetko v absolútnom poriadku.

Nie vždy je to však s bolesťou slabín také jednoduché.  Za bolesťou slabín môže byť napríklad aj také nepríjemné ochorenie, ako je rakovina obličiek. Pri všetkých typoch rakoviny je nesmierne dôležité, aby boli zachytené včas. Rýchlosť odhalenia choroby má zásadný vplyv na úspešnosť liečby.

Rakovina obličiek zvyčajne postihuje iba jednu obličku. Približne v 20-tich percentách prípadov dochádza k rozšíreniu ochorenia aj na susednú obličku. Pri neliečení ochorenia dochádza k rozšíreniu rakoviny aj do okolitých orgánov.

Čo toto všetko znamená pre bežného človeka? Bežné bolesti slabín nie je vhodné podceniť.