Bolesti ucha patria k pomerne zriedkavým bolestiam. Teda ak nehovoríme o obraznej bolesti ucha. Tou môžeme trpieť pomerne často, najmä ak sa nachádzame v nevhodnej spoločnosti.

V dospelom veku sa človek s bolesťou ucha stretáva iba veľmi zriedkakedy. Bolesť ucha je takmer výlučne detským ochorením. O to je to však zákernejšie ochorenie, keďže deti nedokážu správne identifikovať problém.  Bdelí musia byť predovšetkým rodičia.

Bolesti ucha spôsobujú rôzne zápaly. Poznáme tri základné druhy zápalu ucha – rozdeľujeme ich podľa časti ucha, ktorá je infekciou napadnutá. Poznáme tak zápal vonkajšieho ucha, zápal stredného ucha a zápal vnútorného ucha. Z týchto zápalov je jednoznačne najnebezpečnejší zápal vnútorného ucha, ktorý môže viesť až trvalej hluchote či obrne tvárového nervu.  Zápal vnútorného ucha sa však väčšinou vyskytuje u dospelých jedincov, ktorí mali v detstve históriu zápalov iných častí ucha.

Najmä malé deti do troch mesiacov sú náchylné na zápal stredného ucha. Toto ochorenie sprevádza trvalá ostrá bolesť v uchu. Vyskytnúť sa môžu aj bolesti krku, nutkanie na zvracanie či hnačka.

Zápal vonkajšieho ucha sa prejavuje striedaním stále menej intenzívnej bolesti s prerušovanou intenzívnejšou bolesťou. Zápal vonkajšieho ucha je zvyčajne sprevádzaný aj výtokom z ucha – žltohnedý či krvavý výtok.

Pri deťoch je potrebné byť pri všetkých zápaloch mimoriadne opatrní. Ak bolesť pretrváva, je potrebné okamžite vyhľadať odbornú lekársku pomoc. Zápaly ucha sa zvyčajne liečia podávaním antibiotík.