Nad významom zápästia v našom živote sa veľmi nezamýšľame, až do momentu, kedy nám prestane spoľahlivo fungovať. Bolesť zápästia dokáže výrazne narušiť náš bežný život, posunúť kvalitu života razantne nadol. Čo je však ešte horšie, bolesť zápästia nás môže poslať na nútenú dovolenku.

Bolesť zápästia môže byť spôsobená viacerými faktormi. Hoci sa to na prvý pohľad tak zdať ani zďaleka nemusí, zápästie je pomerne komplikovaná časť ľudského tela. Množstvo kostí, kostičiek a kĺbov vytvára celok, ktorý umožňuje človeku veľmi jemné a presné pohyby. Bolesť zápästia tak môže pochádza z poranenia niektorej z kostí, šliach či kĺbu.

Poďme sa pozrieť na syndróm zápästného tunela. Tento zaujímavý názov opisuje poruchu funkcie zápästia či ruky, ktorá je spôsobená zapálením jednej zo šľachy, ktorá spolu s nervom prechádza tzv. zápästným tunelom. Nemá význam sa tu venovať podrobnostiam tohto tunela. Dôležité je akurát to, zväčšená šľacha tlačí na nerv, čo následne spôsobuje trvalé pálčivé bolesti, mravenčenie v ruke, poruchu vnímania hmatom, stuhnutosť a opuch zápästia a stratu svalovej sily zápästia.

Syndróm zápästného tunela postihuje ľudí, pre ktorých je zápästie veľmi dôležitý pracovný nástroj. Obeťami tohto syndrómu sa tak stávajú ľudia, ktorí trávia veľa času za  klávesnicou počítača, klaviristi či robotníci pracujúci so zbíjačkou.

Možnosti liečenia syndrómu zápästného tunela sú pomerne obmedzené. Podávajú sa akurát protizápalové lieky a zápästie je potrebné na určitý čas znehybniť a dostať do pokoja.